Filip Vervaet

Filip Vervaet is een perfectionist en construeert zijn werken minutieus. Hij beweegt zich tussen ideeën, chaos en een artistieke orde. Met zijn werk wil Vervaet de zwarte gaten van onze perceptie blootleggen, een blik bieden op een andere realiteit, het onderbewuste, het bovennatuurlijke. De relatie tussen mens, kunstmatigheid en natuur komt altijd terug. Verwijzingen uit de kunstgeschiedenis en de vermenging van futuristische met pre-modernistische beeldtaal zorgen voor een vervreemdende kijkervaring. Het resultaat is een psychedelische droomwereld die even fascinerend als ongrijpbaar is.