Trees De Mits

Trees De Mits (°1951) beweegt zich ongedwongen tussen verschillende disciplines. Voor haar werk gaat ze uit van notities, losse krabbels, tekeningen, foto’s, herinneringen en vage ideeën, die ze tijdens haar werkproces verder ontwikkelt en verdiept. Materie en intuïtie verbeelden intimiteit en zintuiglijkheid binnen een voornamelijk conceptueel geworden kunst.