Octave Landuyt

Octave Landuyt (°1922) is schilder, beeldhouwer, keramist, juwelenontwerper, graficus, industrieel designer, toneel-en kostuumontwerper. Zijn werken vertellen over leven en dood, over vleselijkheid en over verval. Het tragische, het fantastische en het surreële krijgen in zijn werk telkens nieuwe vormen. “De werkelijkheid overtreft de verbeelding”, is één van zijn geliefde uitspraken.