Mireille Robbe

Mireille Robbe (°1962) toont de vindingrijkheid van de natuur en laat ons nadenken over details die ons ontsnappen door hun schijnbare vanzelfsprekendheid. Via haar zoektocht naar verborgen symbolen kwam ze uit bij de alchemie: een onuitputtelijke bron van inspiratie en informatie.