Jorge Manilla

Jorge Manilla (°1975) is gefascineerd door objecten die getuigen over andere tijden en plaatsen. Vanuit zijn Mexicaanse achtergrond creëert hij objecten en sieraden die lijken te zijn verzameld uit een ver verleden of uit een post-apocalyptische toekomst waarin het rationele en emotionele van de mens constant met elkaar worstelen en waarin leven en dood elkaar ontmoeten.