Frederik De Wilde

Frederik De Wilde (°1975) onderzoekt het ontastbare, onhoorbare en onzichtbare in de complexe ecologieën die tussen mensen, dingen en omgevingen tot stand komen. Hij brengt deze vergeten of verborgen data op visuele, tactiele of auditieve wijze in kaart, zoals vervuilde, vergeten of zwarte plekken die wij niet willen of kunnen zien.